Meer resultaten voor energie subsidie sportverenigingen

energie subsidie sportverenigingen
Omgevingsweb Energiesubsidie sportverenigingen vanaf 2 januari 2018 weer beschikbaar: wees er op tijd bij!
Sportverenigingen die met de subsidie willen investeren in energiebesparing en de toepassing van duurzame energie doen er verstandig aan zo snel mogelijk na 2 januari 09.00 uur subsidie aan te vragen via mijn.rvo.nl. In 2016 was het zogenaamde subsidieplafond al na drie weken eind januari bereikt.
autobedrijf vlaardingen
Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties EDS.
Voor sportverenigingen geldt een lidmaatschap bij een landelijke koepelorganisatie of een bij NOCNSF aangesloten bond; er wordt een door NOCNSF erkende tak van sport beoefend. Het is mogelijk dat een subsidieaanvraag door een intermediair namens een sportvereniging of sportstichting wordt ingediend. De subsidie komt echter direct terecht bij de sportvereniging. De subsidie is namelijk gekoppeld aan specifieke investeringen voor specifieke sportaccommodaties. Subsidie voor energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties.
blond
Vereniging Sport en Gemeenten Vanaf 2 januari 2018 weer subsidie voor duurzame investeringen.
Sportverenigingen en sportstichtingen kunnen in 2018 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun sportaccommodatie. Er is per 2 januari 2018 een bedrag van minimaal 6 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties EDS.
hoesje voor samsung galaxy tab a
30% subsidie voor sportverenigingen Zonnepanelen.net.
3 vergelijkende offertes Voorbeeld.pdf. 30% subsidie voor sportverenigingen. Voor sportverenigingen is het mogelijk om gebruik te maken van de EDS regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties. De inschrijvingen voor deze subsidie kunnen gedaan worden tot 29 december 2017 17.00 uur.
inklapbare scootmobielen
Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties RVO.nl.
Sportverenigingen geven in de aanvraag de kosten inclusief BTW op. Door de verschillende subsidiepercentages komt het netto subsidiebedrag voor verenigingen en stichtingen nagenoeg even hoog uit. Hoe ga ik na of het lopende en de afgelopen twee belastingjaren de de-minimis-steundrempel niet heb overschreden? Voor het invullen van de-minimisverklaring verplichte bijlage bij de subsidieaanvraag moet u zelf nagaan of gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren enige vorm van steun door een overheidsinstantie aan uw sportvereniging of sportstichting is verstrekt. Als in het recente verleden subsidie is verstrekt als de-minimissteun, staat dat in die betreffende subsidiebeschikking aangegeven. Kan ik ook gebruik maken van andere subsidieregelingen? U moet er wel rekening mee houden dat als er al subsidie is verleend door een ander bestuursorgaan, zoals een gemeente of provincie over dezelfde subsidiabele kosten, dit bedrag in mindering wordt gebracht op de te verlenen subsidie door RVO.nl. Verleende SDE subsidie wordt niet in mindering gebracht. Deze hoeft u dus niet op te geven bij uw EDS aanvraag. De SDE is namelijk een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat producenten subsidie ontvangen voor de duurzame energie die zij produceren.
Subsidie energie sportclubs Sportsubsidie.nl.
Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. De regeling ging op 4 januari 2016 open. In totaal hebben meer dan 700 sportverenigingen en stichtingen subsidie aangevraagd. De meeste subsidieaanvragen kwamen binnen voor zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, vervolgens voor sportverlichting en binnenverlichting.
Energieregeling sportaccommodaties Sportsubsidie.nl.
De subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties EDS kent een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2020 en een jaarlijks budget van 6 miljoen euro. De regeling richt zich op sportverenigingen en stichtingen die investeren in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. De subsidie is een percentage van de investeringskosten.:
Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties RVO.nl.
De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties EDS richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met de subsidie kunt u investeren in energiebesparing en toepassingen van duurzame energie bij sportaccommodaties. De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Contacteer ons